Huyen My (@huyenmy)

Quán Hủ Tiếu Bò Kho

#thucan ngày #tết2023 #mung7 Tết của tui #monngon #Vietnam #talkomi

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby