kiêu diem (@kieudiem)

Quán Nhậu Tự Do - 10 Nguyễn Văn Huyên

mùng 3 Tết của nhà em #tết2023 #bia #ga #ochuong 🐌🐌🐌🐌🐌🐣🐔🍺🍺🍺🍺

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby