Manju Manoj teleported to Korean restaurant

Manju Manoj wrote "#Koreannoodle #koreanshrimp #koreanvietnam #koreanfood #ninhthuan" at 301 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023