hanh vy teleported to Quán Trái Cây Dĩa Nguyễn Cảnh Chân

hanh vy wrote "quá nhiều #traicay cho #buatiec #thucan 11/1/23" at 33 Đ. Nguyễn Cảnh Chân, Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023