hoa Hồng 🌹 teleported to quán bánh chuối chiên

hoa Hồng 🌹 wrote "#banhchuoichien ngon rẻ làm tại nhà đay #chuoi #banana " at 194 Đ. Bạch Đằng, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023