hoa Hồng 🌹 teleported to Lẩu mắm Dạ lý

hoa Hồng 🌹 wrote "#laumam rất ngon ăn một lần nhớ mãi huống vị đặt biệt rất nhiều thịt và tôm 🍤 #haisan #tom" at 2Q86+347, Hẻm 83 Đ. 3 Tháng 2, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023