hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Quán Bánh Tráng Trộn Lò Gốm

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "#banhtrangtron đường phố , món ăn này ,học sinh và công nhân , rất nghiện món này 🧋🧋🧋😋🤤😋#quan6#tphcm" at 1069 Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023