hoa Hồng 🌹 teleported to Quán ăn Vọng Các

hoa Hồng 🌹 wrote "#bữasáng để giảm cân bạn chọn món ăn nào #giamcan #monan cho bữa sáng 🧇 🥞 🍳 đầy dinh dưỡng cho cả nhà 🏠 " at 299 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023