Huyen My teleported to Nhà hàng Bên Sông

Huyen My wrote "#buatiec cuối năm #chảgiò #lauthai với món #bánhxèo aen cùng với món #gàchiênnướcmắm 😊😊😋🤤😋" at 74, 35 Đ. 27, khu phố 5, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023