live soccer streams teleported to Chickita - Flame Grilled Chicken

live soccer streams wrote "Ngoài kia có bé Tư mỏ hỗn, ở #Chickita có bé Tư dzui zẻ! 💖 Tin vui cho bạn! Cứ mỗi thứ tư hàng tuần bạn có thể mua HAI GÀ NƯỚNG NGUYÊN CON mà giá siêu ưu đãi " at 94 Đ. Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Ngoài kia có bé Tư mỏ hỗn, ở #Chickita có bé Tư dzui zẻ!

💖 Tin vui cho bạn! Cứ mỗi thứ tư hàng tuần bạn có thể mua HAI GÀ NƯỚNG NGUYÊN CON mà giá siêu ưu đãi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023