kiêu diem teleported to Quán cơm chiên hương ký 3

kiêu diem wrote "#comchien việt nam 🇻🇳 món ăn cho bữa sáng 🍚🍚" at 348 Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023