hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Gà Rán Popeyes

hoa Hồng 🌹 wrote "#garan #khoaitay chiên 🍟 ăn cùng với tất cả các xúc xích 🌭🌭🌭🍗🍗🍗🍗🍟🍟🍟🥒🥒🥒" at 285 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023