hanh vy teleported to Quán Cà Ri - Gà Ta - Vịt

hanh vy wrote "hoàng thành xong món ăn hôm nay #cary món cà ry gà #khoaitay #thucan viet nam #quan7 #tphcm" at 360 Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023