Huyen My teleported to Lotteria Nguyễn Ảnh Thủ

Huyen My wrote "món #miy cho bữa sáng #mìý 🍝🍝🍝🍝" at 160, 160/1 Đ. Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023