live soccer streams teleported to ÊM bbq

live soccer streams wrote "CHỈ 9K NƯỚNG THẢ GA Xin trân trọng giới thiệu siêu phẩm 9k cho 4 phần nướng Giá 129k giảm còn 9k Tặng ngày 1 phần rau xà lách ăn kèm Khuyến mãi đến hết 29/12" at 66, 1 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

CHỈ 9K NƯỚNG THẢ GA
Xin trân trọng giới thiệu siêu phẩm 9k cho 4 phần nướng
Giá 129k giảm còn 9k
Tặng ngày 1 phần  rau xà lách ăn kèm
Khuyến mãi đến hết 29/12
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023