hoa Hồng 🌹 teleported to Quán cơm Gia Đình Nhỏ

hoa Hồng 🌹 wrote "#haisan mực nhồi thịt , món này ăn với cơm 🍚 là hết sảy 😆😋🦑🦑🐙🐙🦑#quan7 #tphcm" at 595a Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023