Huyen My teleported to Lotteria Phan Xích Long

Huyen My wrote "bữa sáng của tôi cùng với #banhmi và #hanhtay chiên xù 🧅🧅🧅🧅🥖🥖🥖🥖😋😋😋🤤🤤" at 251 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023