kiêu diem teleported to quán bánh tét

kiêu diem wrote "#banhtet quê tôi làm vào mỗi dịp Tết 🧧 #tet việt Nam " at QL24B, Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023