hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Quán cơm Đồng Nhân

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "#cucải ngăm nước mắm mẹ làm. ăn với bánh tét là hết sảy 🤤🤤🤤" at 42 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023