baby teleported to Quán bún chả cá Phượng Tèo

baby wrote "được bữa no nê với mona b úng chả cá #bunchaca" at 211 Nguyễn Huệ, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023