memes 케이팝 teleported to Cơm Gà Nha Trang - 2 Chị Em

memes 케이팝 wrote "𝟮 𝗖𝗛𝗜̣ 𝗘𝗠 - 𝗖o𝗠 𝗚a𝗔̀ 𝗡𝗛𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗚 ☎ CN3 : 272 Độc Lập, P.Tân Thành, Quận Tân Phú - Hotline 𝟬𝟵𝟯𝟴.𝟲𝟲𝟯.𝟳𝟬𝟭 #chicken restaurant nearby in #saigon #tphcm #grab " at CC19, Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

𝟮 𝗖𝗛𝗜̣ 𝗘𝗠 - 𝗖o𝗠 𝗚a𝗔̀ 𝗡𝗛𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗚
☎ CN3 : 272 Độc Lập, P.Tân Thành, Quận Tân Phú - Hotline 𝟬𝟵𝟯𝟴.𝟲𝟲𝟯.𝟳𝟬𝟭 #chicken restaurant nearby in #saigon #tphcm #grab
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023