memes 케이팝 teleported to Lu hotdog - Hotdog&Hamburger

memes 케이팝 wrote "Có phải mỗi ngày bạn đều mất thời gian suy nghĩ hôm nay ăn gì? Bạn đã quen thuộc với các quán cơm, quán bún, các hàng ăn xung quanh #grab food delivery nearby" at 185C Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Có phải mỗi ngày bạn đều mất thời gian suy nghĩ hôm nay ăn gì?  Bạn đã quen thuộc với các quán cơm, quán bún, các hàng ăn xung quanh
#grab food delivery nearby
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023