hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Quán Phở

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "món ăn đặt biệt của chúng tôi hôm nay #bia #hutieubokho #phobo" at 3 Đ. Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023