hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Cô Ba Nem Nướng

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "#chảgiò món ăn mình mới làm hôm nay Gòn Gòn ngon ngon 😋 " at 40 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023