Huyen My teleported to Phở Tuyền

Huyen My wrote "#pho ngon mỗi ngày 🍲🍲🍲#Vietnam #monngonmoingay" at 1095 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023