memes 케이팝 teleported to Sangrimar's Cafe & Lounge

memes 케이팝 wrote "🎂𝐒𝐚𝐧𝐠𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫 𝐂𝐚𝐟𝐞 & 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞| 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐓𝐄 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 𝐀𝐓 𝐕𝐈𝐏 𝐋𝐎𝐔𝐍𝐆𝐄 | 🎂 💝 Bạn đang phân vân khi tìm không gian tổ chức tiệc sinh nhật riêng tư, ấm cúng nhưng vẫn " at 9A Trần Văn Trà, Street, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

🎂𝐒𝐚𝐧𝐠𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫 𝐂𝐚𝐟𝐞 & 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞| 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐓𝐄 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 𝐀𝐓 𝐕𝐈𝐏 𝐋𝐎𝐔𝐍𝐆𝐄 | 🎂
💝 Bạn đang phân vân khi tìm không gian tổ chức tiệc sinh nhật riêng tư, ấm cúng nhưng vẫn
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023