Giang giang teleported to Quán Mì xào dòn Nghèo

Giang giang wrote "#mucxao rau can & ot chuon voi hang yay 🧑‍🍳🧅🧅🧅🫑🫑🫑🥦🥦" at 10 Phan Đình Phùng, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023