Bùi Thị Kiều Diễm teleported to King BBQ

Bùi Thị Kiều Diễm wrote "#donuong 😎😎 mùa đông mà uống sheju và nhậu đồ nướng thì hết sẩy " at Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023