hoa Hồng 🌹 teleported to Topping Beef

hoa Hồng 🌹 wrote "hai người ăn ba người no #monnuong & #lẩu 🍻🍻🍻🍻" at 16L Lê Ngô Cát, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023