kiêu diem teleported to Quán Heo quay - Vịt quay Gia Bảo

kiêu diem wrote "#ẩmthực việt nam 🇻🇳 nhìn thôi đã thấy thèm " at 24 Đ. Ngô Thì Nhậm, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023