Huyen My teleported to Quán Ốc Như

Huyen My wrote "những món #óc ngon 🤤 #đồănvặt #ochương " at 650/4/29D Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023