memes 케이팝 teleported to Lotteria Phan Xích Long

memes 케이팝 wrote "Bé không thèm ăn cơm Bé không thèm ăn bánh Bé chỉ chọn tổ chức sinh nhật tại #Lotteria 😍🍗😍 👉 Loy party 79K: Gà rán + Khoai tây chiên (M) + Kem cây + Pepsi 👉 Lod" at 251 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Bé không thèm ăn cơm
Bé không thèm ăn bánh
Bé chỉ chọn tổ chức sinh nhật tại #Lotteria 😍🍗😍
👉 Loy party 79K: Gà rán + Khoai tây chiên (M) + Kem cây + Pepsi
👉 Lod
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023