Giang giang teleported to Dong Thap Restaurant

Giang giang wrote "bữa tối của tôi và già đình #monanvietnam 😋😋🍚🍚" at 542 Đường Lê Lợi, Đạ M'Ri, đahuai, Lâm Đồng 66000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023