memes 케이팝 teleported to Coffee Esperanto

memes 케이팝 wrote "Coffee Esperanto #Mongolia - н кофе үнэхээр гоё байна аа 😘☕️ Энд тэнд хөөрүүлсэн сүү ууж явсаар үнэхээр кофе уумаар санагдаж ийшээ ирлээ 🙌 Баярлалаа #ulaanbaatar" at WW36+G6H, Ulaanbaatar, Mongolia.

Coffee Esperanto #Mongolia - н кофе үнэхээр гоё байна аа 😘☕️ Энд тэнд хөөрүүлсэн сүү ууж явсаар үнэхээр кофе уумаар санагдаж ийшээ ирлээ 🙌 Баярлалаа #ulaanbaatar
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023