memes 케이팝 teleported to Cô Ba Nem Nướng

memes 케이팝 wrote "make your spring rolls Vietnamase dish #saigon #tphcm #grab" at 40 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023