Giang giang teleported to Minh Anh crab hot pot

Giang giang wrote "dề quê chỉ để đi bắc nó thôi sợ mà rât vui #cua cà mau con này mà nấu lẩu cua thì ngon lắm #laucua 🦀🦀🦀🦀🦀🦀" at 43 Hàng Cót, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023