baby teleported to Quán cơm Đồng Nhân

baby wrote "#cábống quê tôi cá này kho tui ngon lắm ăn cơm không biết no #monan #quan1 #tphcm" at 42 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023