Giang giang teleported to Quán hải sản Hùng Chi

Giang giang wrote "#monan ngon mỗi ngày #vungtau #vietnam 🦐🦐🦐🦐🦐" at 93FJ+79M, 2, Bến Đình, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023