Giang giang teleported to Quán Bún Vịt Minh Phụng

Giang giang wrote "#vịt hấp gừng thơm nức mũi ăn lần đầu tiên 🦢🦢🦢🧑‍🍳🧑‍🍳🧑‍🍳" at 154 Phạm Văn Hai, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023