kiêu diem teleported to Kfc Nguyễn Tri Phương

kiêu diem wrote "#hamburger #american Món ăn yêu thích của tôi #thitga 🍔🍔🍔🍔" at 130, 132 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023