Huyen My teleported to Mì Hàn Quốc

Huyen My wrote "#Mìtrứng #HànQuốc là một dạng mì quen thuộc với hương vị thanh đạm, kết hợp bí ngòi, trứng chiên cùng với nước dùng nóng ấm và sợi mì mềm #quan7 #tphcm" at R4-02 Hưng Phước 4, Đường số 6, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023