hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Nhà hàng Hàn Quốc Chois Gogizip

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "món mới đay ớt 🌶 #otchiênxù #thucan #Talkomi #Vietnam 🌶🌶🌶😋😋👩‍🍳👩‍🍳🏠" at 93 (R2-24) Phạm Văn Nghị, kp, Hưng Phước 4/24 Đường số 6, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 72915, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023