Giang giang teleported to Quán Mỳ Quảng Hương Quê

Giang giang wrote "#mỳ 🧑‍🍳🥣🙊🙈🙈🙈🍲🍲#đànẳng #vietnam" at 78 Phan Thanh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023