Giang giang teleported to Quán cơm Đồng Nhân

Giang giang wrote "cùng nhau nấu ăn nào cả nhà phụ nữ là phải vào bếp #monngonmoingay" at 42 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023