Giang giang teleported to Quán cơm Đồng Nhân

Giang giang wrote "#changio hầm giò heo kho " at 42 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023