Linh Nguyen teleported to Quán Thịt Gà Sơn Ca

Linh Nguyen wrote "#thitga nhìn thôi đã chải nước miếng #quan10 #tphcm" at 23 Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023