hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Nhậu Tự Do - 10 Nguyễn Văn Huyên

hoa Hồng 🌹 wrote "thịt bò xào nắn #thucăn ngon #Talkomi 👏#bia" at 10 Đ. Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023