Huyền Nguyễn teleported to Quán Caffee Garden

Huyền Nguyễn wrote "#caffee cho mỗi buổi sáng #tra" at 268/2 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

#caffee cho mỗi buổi sáng #tra
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023