Huyền Nguyễn teleported to Bánh Mì Hoàng Thắng

Huyền Nguyễn wrote "bữa sáng đầy dinh dưỡng #bánhmy ốp la #trứng " at 73 Đ. P. Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

bữa sáng đầy dinh dưỡng #bánhmy ốp la #trứng
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023