Bùi Hạnh teleported to Quán Trung Vịt

Bùi Hạnh wrote "món gì liên quan đến #trứng là món mình thích 😋😋😋🍰🍰🎂🎂🐰🥚🥚🥚🥚🥚" at 66 Đ. Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022